Công ty TNHH Một thành viên HTCN
Địa chỉ: 427 - Đường An Tiêm - p. Hà Khẩu - tp. Hạ Long - Quảng Ninh
Tổng đài: 0333.840.999
Hotline: 0969.520.116 or 0964.450.452
Mail: congtyhtcn@gmail.com